Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘kleurboeken’

Zwartboek

Dit rode boek is eigenlijk meer een zwartboek: het bevat een overzicht van de geheime bonussen, de extraatjes, de toelagen van mensen die van zichzelf vinden dat ze ertoe doen. Het origineel verscheen in afleveringen, in het Frans, eveneens in 1790. Ik zag ook al een uitgave uit Dublin.

Alle pagina’s waren in beschuldigend rood gedrukt. De robotcamera van GoogleBooks had ook hier moeite met de kleuren, zo blijkt hieronder.

Advertenties

Read Full Post »

Rood

Helemaal in het rood gedrukt, aldus een al weer wat belegen nieuwsbrief van de STCV over gekleurd drukwerk.

Het exemplaar van de Purpura Austriaca Hierobasilica, geschreven door de uit Venlo afkomstige humanist Erycius Puteanus (portret), bevindt zich in de UB Gent. Het gekke is dat Google Books ook zwarte pagina’s op het web heeft gezet. Foutje? Of is het exemplaar in twee kleuren gedrukt?

Read Full Post »

Nog meer kleur

Weer twee gekleurde boekjes van Caraccioli. De titels zijn identiek, maar de inhoud niet. De kleur ook niet.

Er bestaat ook nog een Livre jaune, maar dat is niet van onze Napolitaans-Franse markies (van wie overigens werd verteld dat-ie een nicht was). Helaas laat Google Books de kleur niet zien: de inkt is namelijk zwart maar het papier is geel. Er zijn van deze gekleurde uitgave ongeveer 30 exemplaren gemaakt.

Read Full Post »

Kleur

Waarom zijn teksten altijd gedrukt met zwarte inkt op wit papier? Caraccioli had er andere ideeën over. De titelpagina van zijn Livre de quatre couleurs is in vier kleuren gedrukt. Het jaartal bevat vier keer het cijfer vier. De plaats van uitgave is zogenaamd ‘Quatre Eléments’ en de drukkerij heet de Quatre Saisons.

Er is iets met kleur. En dus ook met het getal vier.

Read Full Post »

Gelezen in Wagenaars Vaderlandsche historie (deel 34, p. 175):

Onder de Boekverkoopers daar ter Stede [Amsterdam] hadt zich zekere ARENDS, zints lang, berugt gemaakt, door de uitgave van veele kleine Stukjes, als onder andere, Vaderlandsche Byzonderheden; Iets voor de Landlieden; dan boven alle stak uit een Stukje op den Verjaardag des Stadhouders te koop gehangen, getyteld, De Grootheid en Luister van WILLEM DEN V. met het Afbeeldzel van zyne Hoogheid, op Oranjeverwig papier gedrukt. Zulks kon niet naalaaten veel opziens, en vrees voor onaangenaame gevolgen baaren. Gedagvaard, en tot eenige dagen gevangen zittens verweezen, kwam hy los met eene Geldboete van drie duizend Guldens.

Cf. Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken 1785, p. 419, 764.

Read Full Post »

De Duitse vertaling van de Roos van Dekama, van Jacob van Lennep, verscheen in 1832. Gewoon op wit papier. Maar drie exemplaren schijnen op rozenrood papier te zijn gedrukt.

Hetzelfde is het geval met de Honderd christelijke zinnebeelden, naar Georgette de Montenay door Anna Roemers Visscher. Uitgegeven naar het oorspronkelijk handschrift door A.D. Schinkel. Er zijn 125 exemplaren van gedrukt in 1854, alle op wit papier, de uitgever van de Navorscher heeft een exemplaar op rozenrood papier.

Boeken op gekleurd papier waren in de 19e eeuw zeer gewilde collectors items. De vraag is natuurlijk of rozenrood meer roze dan rood is, of andersom.

Read Full Post »

Blauw papier

In de Navorscher las ik onderstaand bericht over blauw papier:

Tijdens de Regering van Koning Lodewijk over dit gewest, 1807-1809, mogten de stedelijke afkondigingen niet anders dan op blaauw papier worden gedrukt, terwijl die welke van het Gouvernement uitgingen alleen op wit papier werden gedrukt.

Read Full Post »

Older Posts »